کلاس یازدهمی های رشته تجربی عزیز این برنامه تا آخر سال تحصیلی شماعزیزان را پوشش میدهد. تاریخ آزمون ها قبل امتحان متقالبا اعلام میگردد.